Documentación técnica

Reviquarz G

Mortero acrílico mineral de grano fino homogéneo para la impermeabilización de fachadas e interiores. Aplicación a llana o pistola de pastas densas. Acabado rugoso uniforme.

Familia:

  • G-05
  • G-10
  • G-15
  • G-20
Rendimiento
Aprox. 1,3 - 3,5 kg/m²